MENU
Aula_close Layer 1

Vores profil

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen:
- 0. - 9. klassetrin


Antal spor på skolen:
- 3 spor

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
- Samlet elevtal pr. 02-03-2020:  658 elever
 

Skolens bygninger og faciliteter

Borup Skole blev indviet i 1940.
I tiden derefter er skolen blevet udvidet med nye bygninger bl.a. i 1954, 1970, 2002 og 2009. 
I perioden 2009 - 2013 har skolen været igennem en større renovering/modernisering.
Borup Skole fremstår nu med klasselokaler på ca. 75 m2, gode tilstødende grupperum, samlingslokaler i alle afdelinger samt gode rummelige værkstedslokaler/faglokaler. 

Pædagogiske principper

Skolebestyrelsen på Borup Skole har udarbejdet principper for:

 • elevmedinddragelse
 • holddeling
 • vikardækning
 • deling/sammenlægning af klasser
 • "blå mandag"
 • lejrskoler
 • klassekasser
 • sponsorering på Borup Skole
 • klassers og enkeltelevers deltagelse i konkurrencer
 • klassers og enkeltelevers indtjening af penge i forbindelse med aktiviteter i undervisningen
 • rummelighed
 • ekstern kommunikation

Disse principper kan du se under menupunktet "Skolebestyrelsen"

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Hovedregel: Vi skal alle hjælpe hinanden med at gøre skolen til et godt sted at være. Derfor skal alle vise hensyn.

 1. I frikvarteret må du være i din klasse, i fællesrum, kantine eller på de udendørs legearealer, hvis ingen anden besked gives.
 2. Hvis du vælger at være inde, skal du være rolig og tale "almindeligt".
 3. Fodboldspil skal foregå i boldgårde eller på idrætslegeplads.
 4. Hvis du skal forlade skolen i undervisningstiden og går i 0. - 7. klasse, skal du have skriftlig tilladelse.
 5. Ret dig efter skolepatruljens anvisninger.
 6. Pas godt på skolens bøger, møbler og andre materialer.
 7. 8. - 10. klasserne må forlade skolen i frikvarterer og i mellemtimer.
 8. Cykler og knallerter skal trækkes over fortov og i skolegårde og parkeres på de anviste steder.

I øvrigt skal du følge de voksnes anvisninger.