Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Borup Skole - Byens skole

En skolehverdag af højeste kvalitet. Faglighed og trivsel med et drys af musik, kreativitet og traditioner

Skolens profil
På Borup Skole ønsker vi at skabe den bedste skole for byens børn og borgere. Tryghed for børnene og tillid fra forældrene skaber vi ved at sikre, at hverdagen forløber på en god og ordentlig måde. Det grynlæggende på Borup Skole er derfor den gode, spændende og varierede undervisning i alle skolens fag.

Vores høje forventninger til faglighed og læring hviler på et fundament af god trivsel og oplevelsen af en god stemning. Vi har et særligt fokus på små og store fællesskaber som rammen for læring og udvikling.

Faglighed, læring og god trivsel er således fundament på Borup Skole. Herudover består hverdagen af en række særlige oplevelser. Musik, billedkunst og kreative aktiviteter suppleres af spændende initiativer indenfor naturfag, ny teknologi, grønne ambitioner, idræt mv. Du kan opleve morgensang, kor, skolefester med skolekomedier, spændende projektuger og meget andet.

Særligt ønsker vi at fremhæve en fantastisk SFO, som i hverdagen har et nært og tæt samarbejde med skolen. Det største fokus peger imod at skabe en skolehverdag i rolige og velordnede rammer, som giver gode muligheder for at skabe den bedste undervisning og et godt læringsmiljø.

Det betyder
På Borup Skole arbejder vi hele tiden med at udvikle undervisningen og rammerne omkring den. Vi er dog meget opmærksomme på, at forandringer kan have stor betydning for børn og voksne. Derfor forsøger vi at træde varsomt. 

Vi er optaget af IT, digitalisering og innovation som nødvendige kompetenceområder, men tillader os at have en rolig og afbalanceret tilgang til udviklingen.

I skolehverdagen kan det ses
En skolehverdag på Borup Skole opleves genkendelig for de fleste. Vi har fælles frikvarterer, klokken ringer, lektioner begynder osv.

Selvom Borup Skole er en stor skole, vil man opleve, at der er en særlig ro - på den gode måde - samt at børnene finder tryghed i deres egne børnefællesskaber i klasserne.

For elevernes fremtid får det betydning
Eleverne klarer sig godt på Borup Skole. Vi tror på, at et godt og trygt skoleliv i grundskolen er den bedste forudsætning for at klare sig godt i et fremtidigt liv- og arbejdsliv, som er under stadig forandring.