Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Vedtaget i skolebestyrelsen foråret 2021

FÆLLESSKABET ER I CENTRUM PÅ BORUP SKOLE
For det enkelte barn og den enkelte voksne tillægges det stor værdi, at indgå i forpligtende fællesskaber med andre mennesker. Deltagelse i fællesskaber indebærer pligter og rettigheder. Det enkelte individ har pligt til at indgå i fællesskabet på fællesskabets præmisser, ligesom enhver har ret til at få indflydelse på fællesskabets kultur. 

ORDENTLIGHED
På Borup Skole tillægges begrebet ordentlighed stor værdi. Ordentlighed som en generel fællesnævner og med særlig betydning i forhold til samvær, kommunikation og daglig drift. Ordentligheden gælder, når man taler/skriver med hinanden, til hinanden og når man taler/skriver om hinanden. Ordentlighed er også en betegnelse for en overskuelig og sikker daglig drift, hvor faglighed, læring og trivsel udfoldes i et trygt miljø med gode relationer og en god og positiv stemning.

KLASSEN SOM ET BÆRENDE ELEMENT
Ud fra værdigrundlagets beskrivelse af ”Fællesskabet i centrum” betragtes ”klassen” fortsat som det bærende element i skolehverdagen på Borup Skole.

SAMARBEJDE ER VIGTIGT
Borup Skole ønsker at fremme en kultur som bygger på det gode samarbejde. Både når medarbejderne arbejder i teamsamarbejde, og når børnene er sammen med hinanden i grupper af forskellige slags. Også når Borup Skole arbejder sammen med eksterne samarbejdspartnere, forældre, borgere og andre aktører udenfor skolen, er samarbejdet vigtigt. Man kan sige, at vi ønsker en samarbejdskultur frem for en individuel kultur.

INKLUSION
Inklusion er et fællesbegreb på Borup Skole, som dækker over en ambition om, at alle elever skal føle sig som en del af fællesskabet og at alle elever skal udfordres på et niveau, som er passende i forhold til deres evner og muligheder. For at fremme inklusion bruger Borup Skole mange ressourcer på at skabe et godt undervisningsmiljø for alle elever. Når man arbejder med et godt undervisningsmiljø i klassen, indebærer det også, at man tager særlige hensyn og yder særlige indsatser i forhold til børns forskellige behov. 

DRIFT OG UDVIKLING
På Borup Skole og i Borup SFO arbejder vi hele tiden med at udvikle de pædagogiske aktiviteter og rammerne omkring dem. Vi er dog opmærksomme på, at forandringer har stor betydning for børn og voksne. Derfor forsøger vi at træde varsomt.

SKOLE OG SFO    UNDERVISNING OG FRITID
Borup Skole værdsætter aktiviteter i SFO ligesom vi værdsætter aktiviteter i undervisningen. For det enkelte barn og den enkelte familie, er aktiviteter med kvalitet i såvel SFO som i skoletiden vigtige.

DET KREATIVE, DET KUNSTNERISKE, DET PRAKTISKE OG BÆREDYGTIGHED
Borup Skole tillægger udviklingen af børnenes kreative, kunstneriske og praktiske kompetencer stor værdi. Vi vil derfor fastholde at aktiviteter og fag inden for disse områder fortsat nyder bevågenhed og tildeles passende ressourcer. Borup Skole ønsker også at fremme forståelsen for miljø og bæredygtighed som helt nødvendige temaer igennem børnenes skolegang. Vi kalder det Kulturel Dannelse.

BEVÆGELSE OG AKTIVITET ER VIGTIGT I EN LANG DAG
En lang dag i skole og SFO skal helst være varieret og fyldt med aktivitet. Borup Skole ønsker at fremme aktiviteter med bevægelse og aktiv deltagelse fra børnenes side.

ARBEJDSMILJØ
Et godt arbejdsmiljø er det bedste udgangspunkt for at levere kvalitet. Et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte er derfor en værdi i sig selv. 
 

Dokumenter

Værdigrundlag

Shape Created with Sketch.